วิธีชำระเงิน

ชื่อบัญชี  บริษัท บอร์นทร้าส์ ประเทศไทย จำกัด
ธนาคาร SCB    สาขา ฟิวเจอร์ฟาร์ค รังสิต

เลขที่  3602853629